Φυσικοθεραπεία Νευρολογικών Παθήσεων

Φυσικοθεραπεία Νευρολογικών Παθήσεων

Στους νευρολογικούς ασθενείς πραγματοποιείται εξατομικευμένη φυσικοθεραπευτική προσέγγιση. Εφαρμόζονται μέθοδοι PNF και Bobath αλλά και κινησιοθεραπεία.

PNF Ιδιοδέκτρια Νευρομυική Διευκόλυνση (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation):

Μέθοδος που βασίζεται στην αρχή της διάτασης. Η τεχνική αυτή έχει στόχο τον ερεθισμό των ιδιοδεκτικών αισθητικών υποδοχέων του ασθενούς καθώς και την βελτίωση του εύρους κίνησης της άρθρωσης. Επίσης χρησιμοποιείται για να αυξηθεί το επίπεδο της δύναμης και της συνεργίας των μυών. Χρησιμοποιείται για αρκετές νευρολογικές παθολογίες όπως εγκεφαλικά επεισόδια.

Βοbath-N.D.T. (Neurodevelopmental Treatment-Nευροεξελικτική Αγωγή):

Η μέθοδος Βοbath-N.D.Tαναπτύχθηκε μετά το 1950 από τον Karel και την Berta Bobath, γιατρός και φυσικοθεραπεύτρια αντίστοιχα. Η συγκεκριμέμη μέθοδος αναπτύχθηκε αρχικά για ενήλικες και μετέπειτα για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση.

Η μέθοδος βρήκε γρήγορα απήχηση και εφαρμόστηκε στις περισσότερες περιπτώσεις ασθενών με νευρομυϊκή δυσλειτουργεία, καθιστώντας τη σήμερα ως την πιο διαδεδομένη μέθοδο.

Ζητήστε σήμερα κιόλας συμβουλές για το δικό σας πρόβλημα!
210 2011 374 / 693 6725 905