Βiofeedback

Βiofeedback

BIOFEEDBACK (EMG) BIΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

Πρόκειται για θεραπευτική διαδικασία που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά & μηχανικά όργανα για την ακριβή μέτρηση, επεξεργασία και παροχή πληροφοριών μέσω οπτικών & ηχητικών σημάτων. Το biofeedback (βιοανατροφοδότηση) αναφέρεται στην εφαρμογή τεχνικών ανατροφοδότησης σε βιολογικά συστήματα.

Ο στόχος της Νευροανάδρασης είναι να εκπαιδεύσει τον εγκέφαλο ώστε να μπορεί να αυτορυθμίζεται, να επιτυγχάνει την επιθυμητή κατάσταση της χαλαρής εγρήγορσης και να τη διατηρεί.

Η μέθοδος της βιολογικής επανατροφοδότησης χρησιμοποιείται με σκοπό τη διευκόλυνση της χαλάρωσης και ενίσχυσης των μυών. Συνεπώς η χρήση της μπορεί χρησιμοποιείται για ασθενείς με νευρολογικά προβλήματα όπως μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο για τον έλεγχο της ημιπληγικής πλευράς.

Ζητήστε σήμερα κιόλας συμβουλές για το δικό σας πρόβλημα!
210 2011 374 / 693 6725 905