Διαθερμία μικροκυμάτων

Διαθερμία μικροκυμάτων

Η διαθερμία μικροκυμάτων είναι συσκευή εκπομπής ηλεκρομαγνητικής ακτινοβολίας ραδιοφωνικής συχνότητας. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία της διαθερμίας μικροκυμάτων βρίσκεται στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα μεταξύ της των βραχέων κυμάτων και των υπέρυθρων ακτινών και δια το λόγο αυτό η συμβολή της στην Φυσικοθεραπεία είναι μεγάλη.

Η συσκευή μικροκυμάτων παράγει ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις υψηλής συχνότητας που παράγονται από την Maqnetron μια ειδική γεννήτρια, λυχνία μαγνητικού πεδίου που όταν λειτουργεί τα ηλεκτρόνια κινούνται σε κυκλική μορφή.

Οι διαθερμίες μικροκυμάτων λειτουργούν συνήθως σε συχνότητες 2450 ΜΗΖ και μήκος κύματος 12,2cm.

Αυξάνεται η κυκλοφορία του αίματος στην πάσχουσα περιοχή παροχετεύοντας τοξίνες στους λεμφικούς κόμβους. Αυξάνεται η θερμοκρασία τοπικά στην περιοχή που γίνεται η εφαρμογή με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η ταχύτητα αυτό ίασης του οργανισμού.

Ζητήστε σήμερα κιόλας συμβουλές για το δικό σας πρόβλημα!
210 2011 374 / 693 6725 905